Tutaj jest flash.
"W KRAINIE WARTOŚCI - UCZCIWOŚĆ", Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć zintegrowanych
przeprowadzonych dnia 19 XI 2015 r. przez Edytę Wierzbińską
w grupie dzieci 4 i 5-letnich.


 TEMAT KOMPLEKSOWY: W KRAINIE WARTOŚCI- UCZCIWOŚĆ 

Cel ogólny: Uświadomienie dzieciom co to jest uczciwość (to mówienie i poszanowanie prawdy), dziecko poznaje pojęcie słowa uczciwość.


Cele szczegółowe:
Dziecko potrafi:
- Uzmysłowić sobie jak ważne są wartości w życiu każdego człowieka.
- Dokonywać wyboru „prawdziwych” wartości.
- Rozwijać umiejętności rozpoznawania i nazywania wartości moralnych.
- Postrzegać wartości jako drogowskazów w życiu
- Współpracować w grupie
- Słuchać poleceń nauczyciela
-Odczytywać globalnie podpisy
-Rozwiązywać krzyżówkę
Metody i techniki: pogadanka, burza mózgów


Formy: indywidualna, grupowa, zespołowa


Środki i materiały: tekst literacki H. Ch. Andersen „Nowe szaty cesarza”, zestaw ilustracji przedstawiających uczciwe zachowania, tablica, pisak do tablicy lub kreda, arkusz szarego papieru z napisem uczciwość, kartoniki z napisem TAK, NIE, puzzle wyrazowe: prawda, kłamstwo, uczciwość, płyty z piosenkami, karty pracy z krzyżówką, nożyczki, kleje, sylweta drzewa i liści.PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. „Na powitanie wszyscy razem” – zabawa integrująca grupę, dzieci stoją z nauczycielką w kręgu - przywitanie do piosenki.
  2. „Podróż do krainy uczciwości”- przy piosence Aidy pt. „Mucha w Mucholocie”, piosenka ilustrowana gestem i ruchem.
3. Zabawa ruchowo-naśladwcza „Jestem królem” : dzieci udają, że są królem, poruszają się dumnie po sali, kłaniają się głową na prawo i lewo, robią ukłony, pokazują swoje strojne szaty.
4. „Nowe szaty cesarza”- czytanie tekstu H. CH. Andersena, ocena postępowania głównego bohatera. Przepracowanie problemu – pytania do tekstu:
*Czym najbardziej lubił się zajmować cesarz?
* Jaką „zaletę” miały ubiory, szyte przez oszustów?
* Dlaczego wszyscy kłamali cesarzowi, że widzą te szaty?
* Kto był uczciwy i powiedział, że król jest nagi?
* Czy należy kłamać?

Podsumowując : Człowiek uczciwy to człowiek, który nie kłamie, mówi prawdę.

5. Zabawa dydaktyczna TAK/NIE- będzie polegała na tym, że nauczycielka czyta pytania, jeśli dzieci stwierdzą, że kłamie, czyli mówię nieprawdę to pokazujecie tabliczkę z napisem NIE, a jeśli będę mówiła prawdę mówicie głośno TAK.
PYTANIA:
a) Morze jest niebieskie?
b) Słońce jest żółte?
c) Widzimy przez uszy?
d) Trawa jest fioletowa?
e) Usta mamy zielone?
f) To jest moja noga? (prowadzący pokazuje dzieciom nogę dziecka)
g) Słyszymy przez nos?7

6. „Burza mózgów”- Podawanie przez dzieci skojarzeń do słowa „uczciwy”, „uczciwość” (dobro, prawda, sprawiedliwy, nie kradnie, nie kłamie itd.) – nauczycielka zapisuje zapisuje skojarzenia na promykach słońca), na arkuszu szarego papieru zapisujemy pomysły dzieci. Na zakończenie prowadzący wypisuje na tablicy HASŁO do uczciwości:

„UCZCIWOŚĆ jest tylko jedna, nie można być trochę uczciwym, a trochę nie.”

Głośno odczytuje hasło i uczy dzieci na pamięć. Na zakończenie - dzieci kilkakrotnie głośno wymawiają w/w formułkę o uczciwości.


7. Rozwiąż krzyżówkę – dzieci otrzymują kartki papieru z kratkami, w które należy wpisać litery (lub wkleić wycięte je wcześniej).
W puste kratki wpiszemy – UCZCIWOŚĆ TO PRAWDA I RÓWNE PRAWA
Nad pustymi kratkami wyrazu – UCZCIWOŚĆ – rysunki: ucho, cebula, zegar, cytryna, igła, waga, ogórek,ściana, ćma.
Polecenie: z pierwszych liter wyrazów ułóż wyraz – rozwiązanie.
TO – rysunki: taczka, ogórek
PRAWDA – rysunki: piłka, rower, arbuz, wazon, dom, akwarium
I – igła
RÓWNE – rower, ósemka, wazon, noga, ekran
PRAWA - piłka, rower, arbuz, wazon, arbuz


 8. „Każdy wie co jest złe”  z płyty "Śpiewające Brzdące" – piosenka, zapoznanie się z tekstem i melodią, omówienie tekstu

I.To co jest złe każdy z nas wie

Więc swojej mamusi obiecuję że,

Nie będę kłamał, bił innych dzieci

Będę po sobie zawsze sprzątać śmieci,

Nie będę krzyczeć, wytykać języka,

Ten kto tak robi niech w podskokach znika.

II. To co jest złe każdy z nas wie

Więc swojej mamusi obiecuję że,

Ja będę grzecznie bawić się z dziećmi,

Będę pomagać sprzątać zabaweczki,

Do innych będę uprzejmie się zwracać,

Gdy starsi mówią nie będę przeszkadzać.

III.To co jest złe każdy z nas wie

A więc złym uczynkom my mówimy NIE.

 9. "Puzzle wyrazowe"- dzieci z rozsypanki układają w całość wyrazy: PRAWSA, KŁAMSTWO, UCZCIWOŚĆ.

10.Masaż relaksacyjny „Piszemy list do babci”- dzieci wyciszają się, współdziałają w parze, zachowując zasady uczciwości każdy wykonuje w swojej parze dokładny masaż.


 11. Zakończenie „Iskierka” - zabawa w kręgu, integrująca grupę, polegająca na pełnym zaufaniu do siebie.


 12. „DRZEWKO DOBRYCH UCZYNKÓW”- ewaluacja zajęć, nauczycielka wykonuje sylwetę drzewa i umawia się z dziećmi, że na listkach będzie zapisywała przez najbliższy tydzień dobre uczynki dzieci np. pomogłam koledze, koleżance w odrobieniu zadania, posprzątałem salę, pomogłem się komuś ubrać. Każde dziecko musi pamiętać o uczciwości żeby nie kłamać jeżeli nie wykonało się danego zadania tylko po to by zdobyć listek.

Opracowala: Edyta Wierzbińska
 

Strona główna  /  NASZE PRZEDSZKOLE  /  AKTUALNOŚCI  /  KONTAKT  /  ZAJĘCIA DODATKOWE  /  GALERIA 2019  /  ARCHIWUM  /  PUBLIKACJE  /  PRZETARG  /  BIP  /  1% PODATKU  /  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
© 2007 iNetServis